FLERE IND I FORENINGSLIVET

Vi lever i en tid, hvor ensomheden blandt unge er stigende. Flere unge vælger foreningslivet fra. Jeg ønsker det modsatte. Vi skal hjælpe flere unge ind i sporten, fritidslivet og kulturlivet. Jeg har selv været foreningsmenneske, både som holdkammerat og træner, siden jeg var helt ung. Det har dannet mig som menneske. Jeg vil kæmpe for, at flere børn og unge kommer med i meningsfyldte fællesskaber.